Kinderoefentherapie verbetert motorische ontwikkeling

Als ouders weet je eigenlijk niet beter. Je zoon of dochter rent, vliegt, valt, klimt, springt en sport zich de wijde wereld in. Bewegen is normaal en verloopt vlekkeloos, zoals de motoriek zich zo ook stap voor stap ontwikkelt. Toch is dit bepaald niet altijd het geval en kunnen kinderen te maken krijgen met een storing in de motorische ontwikkeling. Dan blijkt rennen en springen ineens niet zo logisch meer en is kinderoefentherapie noodzakelijk.

Mensendieck als kinderoefentherapie

Een van de meeste bekende vormen van kinderoefentherapie om motorische problemen het hoofd te bieden is Mensendieck. Deze kinderoefentherapie is vernoemd naar Bess Mensendieck, die deze therapie begin twintigste eeuw ontwikkelde. De methode die niet in het bijzijn van een arts uitgevoerd hoeft te worden, bestaat uit oefeningen die specifiek gericht zijn op de behandeling van het bewegings- en houdingsapparaat en spiergebruik. Het doel dat Mensendieck nastreeft is om een gedragsverandering teweeg te brengen die ook de motoriek zal verbeteren.

Verkeerde houding

Door het volgen van de oefentherapie moeten in de toekomst klachten als gevolg van een verkeerde houding of verkeerd bewegen voorkomen worden en dit moet tot stand komen nadat zelf inzicht is verkregen in de situatie. Elk kind dat met deze therapie te maken krijgt, krijgt een specifiek en dus individueel plan voorgeschoteld. Steeds staat daarbij het verbeteren van de houding en het verbeteren van de manier van bewegen centraal. Onderdeel van Mensendieck is bijvoorbeeld balanceren.

Meer duurzaam

De kinderoefentherapie kan uitgevoerd worden zonder dat de gang naar de sportschool en de fitnessapparaten noodzakelijk is. Middels het aanbieden van praktische en functionele oefeningen moeten de klachten onder controle gehouden worden en moet niets onbeperkt bewegen nog in de weg staan. De oefeningen kunnen zelfstandig uitgevoerd worden. Dit maakt dat de resultaten van deze oefeningen meer duurzaam zijn dan andere manieren van behandelen van motorische problemen. Mensendieck gaat uit van een leerproces. Het zelf zien, ervaren en oordelen staat steeds centraal, urgent omdat alleen zo een structurele bewegings- en houdingsverandering tot stand kan komen.
Mensendieck is een veel gebruikte vorm van therapie om motorische klachten bij kinderen op te lossen, iets dat de kinderen dus uiteindelijk aan de hand van de aangeboden oefeningen zelf doen. De therapie zit niet in de basisverzekering, maar je kunt je wel met een aanvullende polis voor deze manier van therapie verzekeren. Onderzoek van therapieën in de afgelopen jaren tonen overigens aan dat al tussen negen en achttien sessies verbetering voel- en zichtbaar is.

Meer informatie over kinderoefentherapie die de motorische ontwikkeling verbetert vind je door hier te klikken. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *